X 

melnikovit-markazit

www.mineral.cz - databáze minerálů


melnikovit-markazit
melnikovit-markazit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

melnikovit-markazit

chemické složení *kryptokrystalický markazit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDoss
v roce1911
melnikovit-markazit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (2

melnikovit-markazitLOKALITY


melnikovit-markazitLITERATURA