X 

mendozit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mendozit
mendozit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Mendozite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Mendozit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/C.13-10
chemické složeníIMA:
NaAl(SO4)2·11H2O
Fleischer:
NaAl(SO4)2·11H2O

mendozit

chemické složení *NaAl(SO4)2.11H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do1.730 - 1.760
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDana
v roce1868
mendozit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


mendozitLOKALITY

SLOVENSKO:
Kremnica (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) [900].


mendozitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.356.
(2) 22-475.