X 

metazeunerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


metazeunerit
metazeunerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Metazeunerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Metazeunerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.02-70
chemické složeníIMA:
Cu(UO2)2(AsO4)2·8H2O
Fleischer:
Cu2+(UO2)2(AsO4)2·8H2O

metazeunerit

chemické složení *Cu(UO2)2(AsO4)2.8H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.5
hustota od - do3.640 - 3.640
barvasvětle až trávově zelená
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskperleťový na štěpných plochách {001}
štěpnostdokonalá podle {001}
popsal
v roce0
metazeunerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


metazeuneritLOKALITY

Čechy:
Cínovec (Teplice district) [314].
***Vyskytuje se ve směsi se zeuneritem, poměrně častý jako velmi slabé tabulkovité krystaly s tetragonálním průřezem, obvykle velké jen 2 - 4 mm.
Je intenzívně až smaragdově zelený.
Ojediněle byly nalezeny nádherné až 10 mm velké smaragdově zelené tabulky narostlé na křemeni v dutinách žíloviny (žíla č.
1 na 1.
a mezi 1.
a 2.
p)*** [319].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3].
Jáchymov (Joachimsthal, Karlovy Vary district) [4].
Slezsko:
Zálesí (u Javorníka ve Slezsku, okres Jeseník ) [314].
Europe:
Africa:
Asia:
Australia:
North and Central America:
USA:
South Dakota:
Cave Hills (Harding Company) [1].
South America:


metazeuneritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.361.
(2) 17-146, 4-112.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(4) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.