X 

milarit

www.mineral.cz - databáze minerálů


milarit
milarit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Milarite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Milarit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.22-20
chemické složeníIMA:
KCa2(Be2AlSi12O30)·xH2O
Fleischer:
KCa2AlBe2Si12O30·0.5H2O

milarit

chemické složení *K2Ca4Al2Be4Si24O60.H2O
tvrdost od - do5.5 - 6.0
hustota od - do2.520 - 2.520
barvabezbarvá, světle zelená, žlutavá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalKenngott
v roce1870
milarit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


milaritLOKALITY


milaritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.363.
(2) 35-459, 12-450.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.541.