X 

millisit

www.mineral.cz - databáze minerálů


millisit
millisit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Millisite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Millisit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.51-30
chemické složeníIMA:
NaCaAl6(PO4)4(OH)9·3H2O
Fleischer:
(Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9·3H2O

millisit

chemické složení *(Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9.3H2O
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do2.830 - 2.830
barvabílá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLarsen & Shannon
v roce1930
millisit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


millisitLOKALITY

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Utah:
Fairfield (Utah Company) [1].
SOUTH AMERICA:


millisitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.364.
(2) 13-371, 13-370.