X 

millosevičit

www.mineral.cz - databáze minerálů


millosevičit
millosevičit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Millosevichite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Millosevichit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/A.02-10
chemické složeníIMA:
Al2(SO4)3
Fleischer:
(Al,Fe3+)2(SO4)3

chemické složení *(Al,Fe3+)2(SO4)3
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
millosevičit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


millosevičitLOKALITY


millosevičitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.364.
(2) 42-1428, 42-1410(syn), 30-43, 22-21.