X 

mimetezit - viz mimetit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mimetit
mimetezit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

mimetezit

chemické složení *Pb5(AsO4)3Cl
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBeudant
v roce1832
mimetezit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

mimetitLOKALITY

Vrančice (Alexandrmine, Příbram district) akumulace bílé až krémové barvy nalezené na 2.
patře dolu spolu s chryzokolem, malachitem, opálem, chalcedonem, kalcitem, hematitem, goethitem a willemitem [318].


mimetitLITERATURA

(1) 19-683.