X 

mimetit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mimetit
[řečtina] - žlutooranžový až oranžový, skelně lesklý šesterečný nerost, arseničnan olovnatý s chlorem ze skupiny apatitu, t=3.5-4, h=7.1-7.3. Tvoří krystaly s typickým soudkovitým tvarem. Vzniká oxidací galenitu ve svrchních oxidačních zónách některých rudních žil, v České republice důl Řimbaba v Bohutíně jz. od Příbrami a také v dutinách fluorit-barytové žíly těžené hlubinným dolem v Moldavě sz. od Teplic v Krušných horách.
mimetit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Mimetite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Mimetesit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.39-160
chemické složeníIMA:
Pb5(AsO4)3Cl
Fleischer:
Pb5(AsO4)3Cl

mimetit

chemické složení *Pb5(AsO4)3Cl
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBeudant
v roce1832
mimetit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


mimetitLOKALITY

Vrančice (Alexandrmine, Příbram district) akumulace bílé až krémové barvy nalezené na 2.
patře dolu spolu s chryzokolem, malachitem, opálem, chalcedonem, kalcitem, hematitem, goethitem a willemitem [318].


mimetitLITERATURA

(1) 19-683.