X 

moissanit-á

www.mineral.cz - databáze minerálů


moissanit-á
moissanit-á FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *SiC
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavě šedá, černá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalRegis & Sand
v roce1958
moissanit-á

popis minerálu: (Gevorkjan a kol. 1974) SiC, šesterečný s lasturnatým lomem. Povrch agregátů má korodovaný povrch, barvu má tmavě šedou až černou, není průhledný, slabě prosvítá v tenkých vrstvách. Lesk má kovový, v UV záření (365 nm) září oranžově [1]. p: a=3.03, c=12.37 [1].


klasifikace - Strunz (1CA

moissanit-áLOKALITY

Byl nalezen v šlichu z řečiště Dzoraget a jejích přítoků (Arménie) ve formě zrn 0.
03 - 0.
08 mm velkých.
V těžké frakci byl dále nalezen moissanit-6H, chromit, korund, zlato, diopsid, chromdiopsid, enstatit.
Matečnou horninou jsou nejspíše pně ultabazických těles alpinotypní gabro - peridotitové formace [1].


moissanit-áLITERATURA

(1) Gevorkjan R.G., Turkina G.A., Kaminskij F.V. (1974): Zap. Armjan. otd. Vsesojuz. miner. obšč., vyp.7, s.106 - podle ZVMO 1977, 106, č.1, s.70; Amer. Mineral. 1976, 61, s.1054.
(2) Amer. Mineral. 1992, 77, p.208-209.