X 

molybdit

www.mineral.cz - databáze minerálů


molybdit
molybdit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Molybdite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Molybdit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/E.03-10
chemické složeníIMA:
MoO3
Fleischer:
MoO3

molybdit

chemické složení *MoO3
tvrdost od - do
hustota od - do4.720 - 4.720
barvabezbarvá, zelenavě žlutá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskdiamantový
štěpnostdokonalá podle {100}, zřetelná podle {001}
popsalGreg & Lettsom
v roce1858
molybdit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


molybditLOKALITY

Čechy:
Horní Krupka (okres Teplice) [3].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].


molybditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.368.
(2) 35-609, 5-508.
(3) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.321(Horní Krupka).
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.377.