X 

molybdofylit

www.mineral.cz - databáze minerálů


molybdofylit
molybdofylit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

molybdofylit

chemické složení *Pb9Mg9Si9O24(OH)24
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do4.720 - 4.720
barvabezbarvá, světle zelená
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalFlink
v roce1901
molybdofylit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8

molybdofylitLOKALITY


molybdofylitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.368.
(2) 42-1385(18A), 42-1384(14A), 22-660.
(3) Mineral Wealth 91, 33-46, 1995 in Am. Mineral. 81, 520, 1996 (chemical, structure).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.546.