X 

molybdomenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


molybdomenit
molybdomenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Molybdomenite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Molybdomenit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/K.01-20
chemické složeníIMA:
PbSe4+O3
Fleischer:
PbSe4+O3

molybdomenit

chemické složení *PbSeO3
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do7.070 - 7.070
barvabezbarvá, žlutavě bílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá
popsalBertrand
v roce1882
molybdomenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


molybdomenitLOKALITY


molybdomenitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.368.
(2) 15-471, 15-462.