X 

mongshanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mongshanit
mongshanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Mongshanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Mongshanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/C.25-05
chemické složenívzorec nenalezen

mongshanit

chemické složení *(Mg,Cr,Fe2+,Ca,K)(Cr3+,Fe3+,Ti,Zr)5O12
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
mongshanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


mongshanitLOKALITY


mongshanitLITERATURA