X 

monsmedit

www.mineral.cz - databáze minerálů


monsmedit
monsmedit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Monsmedite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/C.10-10
chemické složenívzorec nenalezen

monsmedit

chemické složení *H8K2Tl23+(SO4)8.11H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do3.000 - 3.000
barvatmavě zelená až černá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalG?tz,Mihalka,Ionita,Toth
v roce1968
monsmedit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


monsmeditLOKALITY


monsmeditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.370.
(2) 41-1448.