X 

morganit - odrůda beryl, bery

www.mineral.cz - databáze minerálů


morganit
[podle sběratele J. P. Morgana] - odrůda berylu růžové barvy s podíly lithia a cesia. Světových nalezišť je celá řada, největším zdrojem drahokamového morganitu je v dnešní době Brazílie. Krásné krystaly pocházejí z italského ostrova Elba. U nás byly velmi vzácně nalezeny růžové beryly v žulových pegmatitech u Písku.
morganit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Morganite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Morganit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8
chemické složenívzorec nenalezen

morganit

chemické složení *odr. berylu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
morganit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

morganitLOKALITY

Písek (Obrázek quarry, Písek district) jedenkrát nalezen dr.
Pavlem Černým z Příbrami jako skupina paralelně srostlých, sytě růžových, průsvitných krystalů až 0.
8 cm velkých.
Nalezen ve zbytcích pegmatitové žíloviny na starých odvalech tohoto lomu [331].


morganitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.373.