X 

anglesobaryt

www.mineral.cz - databáze minerálů


anglesobaryt
anglesobaryt FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

anglesobaryt

chemické složení *(Ba,Pb)[SO4]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavasměsný krystal barytu a anglesitu
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
anglesobaryt

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

anglesobarytLOKALITY


anglesobarytLITERATURA