X 

odinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


odinit
odinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Odinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Odinit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.26-40
chemické složeníIMA:
(Fe3+,Mg,Al,Fe2+)2.5(Si,Al)2O5(OH)4
Fleischer:
(Fe3+,Mg,Al,Fe2+,Ti,Mn)5(Si,Al)4O10(OH)8

odinit

chemické složení *(Fe3+,Mg,Al,Fe2+)2(Si,Al)2O5(OH)4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaviz odinit-1M a odinit-1T
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
odinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


odinitLOKALITY


odinitLITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.592.