X 

olekminskit

www.mineral.cz - databáze minerálů


olekminskit
olekminskit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Olekminskite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Olekminskit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/B.04-65
chemické složeníIMA:
Sr2(CO3)2
Fleischer:
Sr(Sr,Ca,Ba)(CO3)2

olekminskit

chemické složení *Sr(Sr,Ca,Ba)(CO3)2
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do3.700 - 3.700
barvasněhobílá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypubílá
lomnerovný
leskskelný
štěpnostchybí
popsalKonev,Vorobjev,Piskunova,Uščapovskaja ..
v roce1991
olekminskit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


olekminskitLOKALITY

Nerost byl nalezen v alkalickém masivu Kedrovom, 10km východně od Malmurunského masivu (SSSR) na karbonátových žilkách.
Žilky jsou tvořeny křemenem a barytokalcitem.
V některých partiích žilek jsou dutiny o velikosti do 3x5mm vznikly sekundárně agregáty karbonátů řady olekminskit - paralstonit, dále barytokalcit, kalcit, baryt, ankylit [1].
Spolu s ním byly dále zjištěny narsarsukit, sfalerit a galenit.
V některých žilách je přítomen také leukosfenit, epidydymit, elpidit, tainiolit, lorenzenit, pyromorfit, anatas, bornit a diggenit [1].


olekminskitLITERATURA

(1) ZVMO 120
(3), 89-96, 1991 (new mineral).
(2) 44-1422.