X 

oligoklas

www.mineral.cz - databáze minerálů


oligoklas
oligoklas FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Oligoclase (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.07-30
chemické složeníIMA:
(Na,Ca)(Si,Al)4O8
Fleischer:

oligoklas

chemické složení *plagioklas slož. An10Ab90-An30Ab70
tvrdost od - do6.0 - 6.5
hustota od - do2.620 - 2.670
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {001} a {010}
popsalBreithaupt
v roce1826
oligoklas

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


oligoklasLOKALITY


oligoklasLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.393.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.599.