X 

opál dřevitý

www.mineral.cz - databáze minerálů


opál dřevitý
opál dřevitý FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
opál dřevitý

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

opál dřevitýLOKALITY

SLOVENSKO:
Badín (Bánská Bystrica district) agregáty pěkně vybarvených, tmavohnědých v andezitických pyroklastikách [899].
Povrazník (near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica) [900].


opál dřevitýLITERATURA