X 

orfeit

www.mineral.cz - databáze minerálů


orfeit
orfeit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Orpheite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Orpheit(?) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.35-65
chemické složenívzorec nenalezen

orfeit

chemické složení *H6Pb10Al20(PO4)12(SO4)5(OH)40.11H2O(?)
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.750 - 3.750
barvabezbarvá, šedá, světle zelená, slabě modrá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskmatný
štěpnost-
popsalKolkovski
v roce1971
orfeit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


orfeitLOKALITY


orfeitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.397-398.
(2) 29-756.