X 

ortopinakiolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ortopinakiolit
ortopinakiolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Orthopinakiolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Orthopinakiolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/G.04-80
chemické složeníIMA:
Mg2Mn3+O2(BO3)
Fleischer:
(Mg,Mn2+)2(Mn3+,Fe3+)(BO3)O2

ortopinakiolit

chemické složení *(Mg,Mn2+)2Mn38+O5
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do4.000 - 4.000
barvačerná
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypuhnědavě šedá
lom-
leskkovový
štěpnostdobrá podle {010}
popsalRandmets
v roce1960
ortopinakiolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ortopinakiolitLOKALITY


ortopinakiolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.400.
(2) 33-656, 13-397.