X 

osmium

www.mineral.cz - databáze minerálů


osmium
osmium FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Osmium (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Osmium (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.13-20
chemické složeníIMA:
Os
Fleischer:
(Os,Ir,Ru)

osmium

chemické složení *(Os,Ir),s,Os>80%
tvrdost od - do7.0 - 7.0
hustota od - do19.000 - 22.480
barvabílá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnostpodle {0001}
popsalhistorický
v roce0
osmium

popis minerálu: (Os,Ir) s Os>80%, šesterečný, velmi vzácný nerost tvořící drobné až mikroskopické protáhlé šupinky [1] případně jako inkluze v Pt-Fe roztocích [5]. Barvu má bílou, T=7, mikrotvrdost 1206-1246 kg.mm-2 při 25g, h=19-22.48, vypočtená 22.59, štěpné podle {0001}, kovový lesk [1,5]. V odraženém světle je bílý s modravě šedým odstínem. Pleochroismus je patrný, má silnou anizotropii rudooranžovou [5]. p: a=2.7341, c=4.3197, Z=2, P63/mmc [3]. ch [5]: I II III ----------------------------------------------------------------- Os 94.1 84.8 98.8 Ir 5.4 12.0 0.3 Ru 0.8 2.2 Pt 0.1 1.7 Rh 0.5 Pd 0.1 0.2 ----------------------------------------------------------------- ä 100.4 101.3 99.3 1) Atlin, Kanada, 2) Joubdo stream, Etiopie, 3) Gusevogorskij pluton, Rusko R1R2: 66.8 a 70.9(400), 66.4 a 69.6(420), 66.0 a 68.3(440), 64.2 a 66.0(460), 60.7 a 62.7(480), 58.0 a 60.0(500), 56.1 a 58.2(520), 54.5 a 56.6(540), 53.4 a 55.3(560), 52.8 a 54.1(580), 52.6 a 53.0(600), 53.0 a 52.1(620), 54.2 a 51.2(640), 56.0 a 50.5(660), 58.0 a 49.7(680), 60.4 a 49.0(700) [5]. ----------------------------------------------------------------- difraktometr, CuKŕ-záření, Ni-filtr [3]. 2.37 35 1 0 0 2.160 35 0 0 2 2.076 100 1 0 1 1.595 18 1 0 2 1.3668 20 1 1 0 1.2300 20 1 0 3 1.1840 4 2 0 0 1.1551 20 1 1 2 1.1416 18 2 0 1 1.0799 4 0 0 4 1.0383 4 2 0 2 0.9827 4 1 0 4 0.9145 10 2 0 3 0.8949 4 2 1 0 0.8764 16 2 1 1 0.8474 12 1 1 4 0.8268 6 2 1 2 0.8116 10 1 0 5osmiumLOKALITY

Je známé z koncentrátů platiny získaných z náplavů z Gusevogorského masivu na Urale, Aldanského štítu a Kamčatky (Rusko) [1,5].
Na ruských nalezištích se vyskytuje v paragenezí s izoferoplatinou, kuprorhodsitem, malanitem, kuproiridsitem, iridosmiem, lauritem, erlichmanitem, cooperitem, sperrylitem, chalkopyritem a bornitem [5], v Transválu (Witwatersrand, JAR), v Kolumbii a v Brazílii [1,5].
Uváděn z masivu u Burgasu v Bulharsku [4].
Od Ruby Creek (Atlin, Britská Kolumbie, Kanada) spolu s rutheniridosmiem, iridosmiem a osmiridiem.
V USA je uváděn z Fox Gulch a Salmon River, Goodnews Bay, Aljaška v asociaci s bowieitem, platinou, Ir.
Pt slitinami, lauritem.
Také z Etiopie (Joubdo) a Anduo (Tibet, Čína) [5].


osmiumLITERATURA

Prvky, s.139-142. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.svazek, Academia Praha, s.108.
(2) Donald C. Harris, Cabrri Louis J.(1973): The nomenclature of the natural alloys of osmium, iridium, and ruthenium based on new compositional data of alloys from world-wide occurrences. Canad. Mineral. 12, č.104-112 - podle Amer. Mineral. 1975, 60, s.946.
(3) 41-601(Ir), (1955) NBS Circular 539, Vol. IV, s.8-9 - podle ASTM 6-662.
(4) Bonev Ilko Iliev, Jordanov Jordan Alexandrov (1986): New data on the platinoid minerals in placers from Bourgas region-SE Bulgaria. Geol. zb. 37, č.6, s.709-718 - podle Refer. žurnal, serija geologija 1987, č.4, s.37 (#987/4v230).
(5) Begizov V.D., Borisenko L.F., Uškov J.D.(1975): Sulfides and natural solid solutions of platinum metals from ultramafic rocks of the Gusevogorskij pluton. Urals. DAN SSSR, 225, s.1408-1411; Cabri L.J. Ed. (1981): platinum group elements: mineralogy, geology, recovery. Can. Inst. Min. & Met., s.124-125 in Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.369, dále též ad [2].
(6) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.401-403.