X 

palermoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


palermoit
palermoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Palermoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Palermoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.28-20
chemické složeníIMA:
Li2SrAl4(PO4)4(OH)4
Fleischer:
SrLi2Al4(PO4)4(OH)4

palermoit

chemické složení *(Sr,Ca)(Li,Na)2Al4(PO4)4(OH)4
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.220 - 3.220
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až diamantový
štěpnostdokonalá podle {100}, dobrá podle {001}
popsalMrose
v roce1953
palermoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


palermoitLOKALITY


palermoitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.403.
(2) 18-950.