X 

paotonkuangit

www.mineral.cz - databáze minerálů


paotonkuangit
paotonkuangit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

paotonkuangit

chemické složení *Ba(Ti,Nb,Fe)2O3(SiO4)
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do4.690 - 4.690
barvahnědá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
paotonkuangit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

paotonkuangitLOKALITY


paotonkuangitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.405.