X 

paradamin

www.mineral.cz - databáze minerálů


paradamin
paradamin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Paradamite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Paradamin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.06-60
chemické složeníIMA:
Zn2AsO4(OH)
Fleischer:
Zn2(AsO4)(OH)

paradamin

chemické složení *Zn2(AsO4)(OH)
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do4.550 - 4.550
barvanažloutlá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalSwitzer
v roce1956
paradamin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


paradaminLOKALITY


paradaminLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.405-406.
(2) 33-1469, 12-223.