X 

parajamesonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


parajamesonit
parajamesonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Parajamesonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Parajamesonit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.22-30
chemické složenívzorec nenalezen

parajamesonit

chemické složení *Pb4FeSb6S14
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do5.480 - 5.480
barvašedá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnostchybí
popsalZsivny & Náray-Szabo
v roce1947
parajamesonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


parajamesonitLOKALITY


parajamesonitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.406.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.384.
(3) 41-1401.