X 

paranatrolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


paranatrolit
paranatrolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Paranatrolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Paranatrolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.21-20
chemické složeníIMA:
Na2(Si3Al2)O10·3H2O
Fleischer:
Na2Al2Si3O10·3H2O

paranatrolit

chemické složení *Na2Al2Si3O10.3H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.5
hustota od - do2.210 - 2.210
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostchybí
popsalChao
v roce1980
paranatrolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


paranatrolitLOKALITY


paranatrolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.407.
(2) 42-1386, 35-458.
(3) ZVMO 1982, 111, No.6, p.706.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.623.