X 

parsettensit

www.mineral.cz - databáze minerálů


parsettensit
parsettensit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Parsettensite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Parsettensit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.17-50
chemické složeníIMA:
(K,Na,Ca)7.5(Mn,Mg)49Si72O168(OH)50·nH2O
Fleischer:
(K,Na,Ca)7.5(Mn,Mg)49(Si,Al)72O168(OH)50·nH2O, n = 24 to 48

parsettensit

chemické složení *(K,Na,Ca)(Mn,Al)7Si8O20(OH)8.2H2O(?)
tvrdost od - do1.5 - 1.5
hustota od - do2.590 - 2.590
barvaměděně červená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalJacob
v roce1923
parsettensit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


parsettensitLOKALITY


parsettensitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.409.
(2) 44-1443(M), 25-8.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.627.