X 

parwelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


parwelit
parwelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Parwelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Parwelit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.05-10
chemické složeníIMA:
Mn2+10Sb5+2As5+2Si2O24
Fleischer:
(Mn,Mg)5Sb5+As5+SiO12

parwelit

chemické složení *(Mn,Mg)5Sb(As,Si)2O12
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do4.620 - 4.620
barvažlutohnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalMoore
v roce1967
parwelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


parwelitLOKALITY


parwelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.409.
(2) 29-346, 22-1150.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.629.