X 

pascoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


pascoit
pascoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Pascoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Pascoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/G.01-30
chemické složeníIMA:
Ca3V5+10O28·17H2O
Fleischer:
Ca3V5+10O28·17H2O

pascoit

chemické složení *Ca3V10O28.17H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.460 - 2.460
barvažlutě oranžová, tmavě červeně oranžová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHillebrand, Mervin & Wright
v roce1914
pascoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


pascoitLOKALITY

Czech:
Příbram deposit (Příbram district) [2,3].


pascoitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.409.
(2) Litochleb J.(1995): Příbramské uranové ložisko. Minerál 3, No.2, p.103-110.
(3) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(4) 21-171.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.428.