X 

paulingit

www.mineral.cz - databáze minerálů


paulingit
paulingit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Paulingite-(Ca) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Paulingit-(K) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.27-50
chemické složenívzorec nenalezen

paulingit

chemické složení *(K2,Ca,Na2)Ba5Al10Si32O84.34-44H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.210 - 2.210
barvabezbarvá, nažloutlá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
leskskelný až diamantový
štěpnost-
popsalKamb & Oke
v roce1960
paulingit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


paulingitLOKALITY

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Washington:
Columbia River (near Wenatchee) [2].
SOUTH AMERICA:


paulingitLITERATURA

(1) 39-1378, 12-421.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.409.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.630.