X 

pektolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


pektolit
pektolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pektolit

chemické složení *NaCa2Si3O8(OH)
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.800 - 2.800
barvabezbarvá, bílá, narůžovělá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnostdokonalá podle {001} a {100}
popsalKobell
v roce1828
pektolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

pektolitLOKALITY

Čechy:
Libštát (u Lomnice nad Popelkou, okres Semily) [3].
Plaňany (u Kolína, okres Kolín) [4].
Želechy (lom, u Košťálova, okres Semily) bílý a růžový, radiálně paprsčitý až stébelnatý, plní trhliny a žíly i 10 cm mocné.
Tvoří dva typy:
a) čistě bílý, hedvábného lesku až zakalený, šedý, bez lesku (vlivem počínajícího rozkladu), uspořádán v dutinách příčně stébelnatě, nebo vláknitě, místy i paprsčitě.
U některých bílých pektolitů jsou kraje žil ostře ohraničené pruhy rovněž bílého drobně sférolitického pektolitu, vzniklého v jiné růstové fázi.
b) jemně růžový skelně lesklý, kompaktní, složený ze sférolitů, jejichž středy leží na stěnách zaplňovaných puklin [4].
North and Central America:
USA:
New Jersey:
Bergen Hill [300].


pektolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.410.
(2) 33-1227(M2abc, Mn), 33-1223, 12-238.
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.80(Libštát).
(4) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.488(Plaňany), p.333-334(Želechy).
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.632.