X 

pektolit-M2abc

www.mineral.cz - databáze minerálů


pektolit-M2abc
pektolit-M2abc FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pektolit-m2abc

chemické složení *NaCa2Si3O8(OH)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
pektolit-M2abc

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

pektolit-M2abcLOKALITY


pektolit-M2abcLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.410.