X 

perraultit

www.mineral.cz - databáze minerálů


perraultit
perraultit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Perraultite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Perraultit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/D.03-20
chemické složeníIMA:
(Na,Ca)2(Ba,K)2(Mn,Fe)8(Ti,Nb)4O4(OH)2(Si2O7)4(OH,F)4
Fleischer:
BaKNa2(Mn2+,Fe2+)8(Ti,Nb)4Si8O32(OH,F,H2O)7

perraultit

chemické složení *Na2KBaMn8Ti4Si8O32(OH)5.2H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do3.710 - 3.710
barvaoranžově hnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypurůžovohnědá
lomnerovný
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalMandarino, Anderson
v roce1989
perraultit

popis minerálu: (Mandarino, Anderson 1989) Na2KBaMn8Ti4Si8O32(OH)5.2H2O, jednoklonný. Tvoří prizmatické až tabulkovité krystalky, které dosahují velikosti do 1 mm, protažené podle [001], tabulkovité podle {010}. Na krystalech jsou tvary {001}, {010}, {100} a h0l (snad {-1.0.1}). Krystaly dvojčatí podle plochy {001} ve tvaru vlaštovčího ocasu [1]. Barvu má oranžově hnědou, krystaly jsou průhledné až průsvitné, skelně lesklé. Vryp má růžovohnědý. Je velmi křehký, T=4, h=3.71 (vyp. 3.81). Lom má nerovný a dokonalou štěpnost podle {001} [1]. Je opticky dvojosý s optickou orientací X=b, Z/c=9.6ř, má silnou disperzi r


perraultitLOKALITY

Byl nalezen v pegmatitu v Mont Saint-Hilaire (Quebec, Kanada) [1].


perraultitLITERATURA

(1) Mandarino J.A:, Anderson V.(1989): Monteregian Treasures. Cambridge University Press - Horvát L., Gault R.A.(1990): The mineralogy of Mont Saint-Hilaire, Quebec. Mineral. Record, 21
(4), s.284-359 obě in American Mineralogist 1991, 76, s.300.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.698.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.639.
(4) 45-1346.