X 

pianlinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


pianlinit
pianlinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Pianlinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.26-00
chemické složenívzorec nenalezen

pianlinit

chemické složení *Al2Si2O6(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
pianlinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


pianlinitLOKALITY


pianlinitLITERATURA

(1) 34-520.