X 

pikrofarmakolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


pikrofarmakolit
pikrofarmakolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pikrofarmakolit

chemické složení *H2Ca4Mg(AsO4)4.11H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.580 - 2.620
barvabílá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypubílá
lom-
leskhedvábný
štěpnostdokonalá podle {100} a {010}
popsalStromeyer
v roce1819
pikrofarmakolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

pikrofarmakolitLOKALITY

Jáchymov (Karlovy Vary district) ***bílé jehličkovité krystaly, které se seskupují v trsy a kulovité agregáty nebo jednotlivé izolované koule až polokoule.
Tyto kulovité tvary jsou buď celé kompaktní s radiálně paprsšitým slohem, nebo z kompaktního jádra trčí do prostoru jednotlivé velmi jemné krystalky.
Také bradavčité a celistvé kůry*** [3,898].
Měděnec mine (Chomutov district) ***narůstá v drobných jehlicích na bílý jehličkovitý pikrofarmakolit*** [315].
Slovensko:
Dobšiná (Jóremeny mine adit, Rožňava district) ***jemně ježkovité agregáty sněhobílé barvy doprovázené téměř vždy annabergitem a místy i skoroditem, nalezen na puklinách fylitů a grafitických břidlic*** [324].


pikrofarmakolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.417.
(2) 46-1364, 14-222.
(3) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.