X 

pimelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


pimelit
pimelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pimelit

chemické složení *(Ni,Mg)3Si4O10(OH)2.nH2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabílá, jablečně zelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
leskmastný
štěpnost-
popsalKarsten
v roce1800
pimelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

pimelitLOKALITY

Čechy:
Křemže (u Českého Krumlova, okres Český Krumlov) [2].


pimelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.417.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.368(Křemže).
(3) 43-664.