X 

pinit = přeměněný cordierit ve slídu

www.mineral.cz - databáze minerálů


pinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pinit

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce
pinit

popis minerálu: = cordierit změněný ve slídu aj. minerály (pinitizace cordieritu).


klasifikace - Strunz (

LOKALITY


LITERATURA