X 

plagioklasy

www.mineral.cz - databáze minerálů


plagioklasy
plagioklasy FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Plagioclase (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.07-00
chemické složenívzorec nenalezen

plagioklasy

chemické složení *(Na,Ca)Al(Al,Si)Si2O8
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
plagioklasy

popis minerálu: řada triklinických tektosilikátů - sodno-vápenatých živců, skládajících řadu (viz): albit, oligoklas, andezín, labradorit, bytownit, anortit.plagioklasyLOKALITY

SLOVENSKO:
Smolenice (near Trnava, Trnava) [901].


plagioklasyLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.418.