X 

platiniridium

www.mineral.cz - databáze minerálů


platiniridium
platiniridium FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Platiniridium (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/X.00-00
chemické složenívzorec nenalezen

platiniridium

chemické složení *(Ir,Pt),Ir-50-80-at.% = platinové iridium
tvrdost od - do6.0 - 7.0
hustota od - do22.650 - 22.840
barvastříbrobílá s odstínem do žluta
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lomhákovitý až nerovný
leskkoový
štěpnostnezřetelná bazální
popsalSvanberg
v roce1834
platiniridium

popis minerálu: (Svanberg 1834) (Ir,Pt), krychlový Ir 50-80 at.% [1,2]. Tvoří hranatá i zaoblená zrnka i podle {111} zdvojčatělé polysyntetické shluky [1,3,4]. Krystaly mají vzhled krychlí, oktaedrů, kubooktaedrů, rombododekaedrů, vzácně kombinace těchto tvarů [4]. Je kovově lesklý, stříbrobílý s odstínem do žluta s nezřetelnou bazální štěpností. Má hákovitý až nerovný lom a je poněkud kujný. T=6-7, h=22.65-22.84, vypočtená 22.66. Bod tání 2360řC [1,3,4], v kyselinách se nerozpouští, před dmuchavkou se netaví [4]. V nábrusech je bílý [3]. Název podle složení [1]. p: a=3.8312, Fm3m, Z=4 [3]. ch [3,4]: I. II. ------------------------------------------------------- Ir 76.85 72.3 Pt 19.64 14.7 Os 5.3 Pd 0.89 Ru 4.5 Fe 1.9 Cu 1.78 0.33 Ni 0.14 ------------------------------------------------------- ä 99.16 99.17 1) Nižnij Tagil, 2) Tulameen RiverplatiniridiumLOKALITY

Vyskytuje se vzácně na některých nalezištích platiny, zejména v Nižném Tagilu na Urale (Rusko), z masivu Inagli v Jakutsku, v okolí Ava u Mandalaye v Barmě, v Brazílii.
Uváděn z USA z Siskizou Company, Kalifornie a z Fox Gulch, Goodnews Bay, Aljaška.
V Kanadě z Tulameen River, mezi Princetonem a Coalmontem, Britská Kolumbie [3].


platiniridiumLITERATURA

Prvky, s.151-152. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.svazek, Academia Praha, s.186.
(2) Ježek Bohumil (1932): Mineralogie. Nákl. ústřed. nakl. a knihk. učitel. Českosl. v Praze, s.602.
(3) Palache C., Berman H., Frondel C.(1944): Dana s system of mineralogy, 7th edition, v. I, s.110-111; Cabri L.J., Hey M.H.(1974): Platiniridium - confirmation as a valid mineral species. Can. Mineral. 12, s.299-308 in Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.409.
(4) Čuchrov a kol. (1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR Moskva, s.48-49.
(5) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.419.