X 

pleonast

www.mineral.cz - databáze minerálů


pleonast
pleonast FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

pleonast

chemické složení *tmavý Fe spinel
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
pleonast

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

pleonastLOKALITY

Čechy:
Jizerská louka (okres Jablonec nad Jizerou) [2,4].
Písek (okres Písek) [3].


pleonastLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.419.
(2) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.151(Jizerská Louka).
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.150(Písek).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.258(Jizerská louka).