X 

plesit

www.mineral.cz - databáze minerálů


plesit
plesit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

plesit

chemické složení *směs kamacitu a taenitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalReichenbach
v roce1861
plesit

popis minerálu: jemnozrnná, mikroskopická směs kamacitu (Ciz) a tenitu (viz) v železných meteoritech, zejména oktaedritech. Vzácnější je i v některých chondritech ze skupiny kamenných meteoritů. V pozemských horninách nebyl dosud nalezen.


klasifikace - Strunz (1

plesitLOKALITY


plesitLITERATURA