X 

plumalsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


plumalsit
plumalsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Plumalsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Plumalsit(?) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.31-30
chemické složenívzorec nenalezen

plumalsit

chemické složení *Pb4Al2(SiO3)7(?) = zrušen
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
plumalsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


plumalsitLOKALITY


plumalsitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.420.
(2) 29-758.