X 

plumbonakrit

www.mineral.cz - databáze minerálů


plumbonakrit
plumbonakrit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Plumbonacrite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Plumbonakrit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/C.08-20
chemické složeníIMA:
Pb5(CO3)3O(OH)2
Fleischer:
Pb5(CO3)3O(OH)2

plumbonakrit

chemické složení *Pb10(CO3)6O(OH)6(?) = možná hydrocerusit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
plumbonakrit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


plumbonakritLOKALITY


plumbonakritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.420.
(2) 19-680.