X 

plumbopalladinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


plumbopalladinit
plumbopalladinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Plumbopalladinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Plumbopalladinit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.16-70
chemické složeníIMA:
Pb2Pd3
Fleischer:
Pd3Pb2

plumbopalladinit

chemické složení *Pd3Pb2
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do
barvašedá, cínově bílá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGenkin & al.
v roce1970
plumbopalladinit

popis minerálu: (Genkin a kol. 1970) Pd3Pb2, šesterečný, přirozená slitina palladia s olovem, s příměsí Ag, Bi, Sb aj. prvků. Tvoří agregáty mikroskopických zrn a jejich agregátů 0.05-0.15 mm velkých, nebo tvoří masívní agregáty v těsných srůstech s poljaritem. Velikost těchto agregátů může dosahovat až 0.5-0.7mm [1]. T÷5, mikrotvrdost 407-441 kg.mm-2 při 50g, barvu má šedou až cínově bílou. Je jednoosý (+), v odraženém světle je bílý se sotva patrným růžovým odstínem. Na vzduchu má patrnou bireflexi, která se zvýrazňuje v imerzi. Silně anizotropní s oranžovo - hnědými a tmavě hnědými barevnými efekty [1]. Název podle chemického složení, schválen IMA [1]. p: a=4.470, c=5.719 [1], P6(3)mc [2]. ch (4 an., každá průměr 10-ti měř.) [1]: Pd Pb Bi Ag Sn Cu Sb ä 1 44.6 54.8 1.0 - - - - 100.41 2 42.0 55.5 1.1 2.0 0.5 0.25 0.1 101.4 3 41.3 55.2 0.6 2.2 0.3 0.1 0.03 99.7 4 41.5 55.0 0.5 2.0 0.6 0.3 0.1 100.0 R1,R2: 46.6 a 43.5(440), 48.2 a 44.6(460), 49.5 a 45.8(480), 50.8 a 47.5(500), 52.6 a 49.0(520), 54.4 a 50.7(540), 55.8 a 52.4(560), 57.1 a 53.9(580), 58.0 a 55.2(600), 59.2 a 56.6(620), 60.8 a 58.3(640), 62.6 a 60.0(660), 64.4 a 61.4(680), 66.1 a 62.8(700), 67.7 a 64.0(720), 68.7 a 64.8(740) [1]. ----------------------------------------------------------------- RKD 57.3mm, FeKŕ-záření, vypuštěny linie totožné s poljaritem a cubanitem [1] 3.20 50 1 0 1 2.87 20 0 0 2 2.30 100 1 0 2 2.23 100 1 1 0 1.833 10 2 0 1 1.760 40 1 1 2 1.715 10 1 0 3 1.602 40 2 0 2 1.434 40 0 0 4 1 2 1 1.368 10 2 0 3 1.302 50 2 1 2 1.290 20 3 0 0 1.207 60 1 1 4 1.160 10 2 0 4 2 1 3 1.116 10 2 2 0 1.073 10 1 3 0 1.006 10 3 1 2plumbopalladinitLOKALITY

Vyskytuje se pouze vzácně v žilkách cubanit - talnachitových rud na ložisku měděných a niklových rud u Talnachu v Rusku.
Vyskytuje se v asociaci s polaritem, často je lemován ryzím stříbrem.
Tvoří srůsty také se stanopalladinitem [1].


plumbopalladinitLITERATURA

Prvky, s.169-170. (1) Genkin A.D., Jevstignejeva T.L., Vjalsov L.N., Laputina I.I., Troneva N.V. (1970): Pljumbopalladinit - Pd3Bi2 - novyj mineral iz medno - niklevych sulfidnych rud. Geol. rudn. mestoroždenij 12, č.5, s.63-68.
(2) Nowotny, Schubert a Dettinger (1946): 2etallforschung. Bd.1, 4/5, s.137-145 in ASTM 4-797.
(3) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.420).
(4) (Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.413).
(5) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.444.