X 

porpezit

www.mineral.cz - databáze minerálů


porpezit
porpezit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

porpezit

chemické složení *(Au,Pd) 5-10%Pd
tvrdost od - do2.5 - 3.0
hustota od - do15.730 - 17.400
barvašedá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalFr?bel
v roce1892
porpezit

popis minerálu: (Fr?bel 1892) synonymum pro paladiové zlato [1,2].Přírodní roztok zlata a palladia. Obsahuje 9.85%Pd a 4.17%Ag. Jeho šedá hranatá zrnka se vyskytují vzácně v náplavech s hematitem, h=15.73 [2]. Název podle starého označení původního naleziště Porpez (dnes Pompeó) v Brazílii. Synonymum paladiové zlato [2].


klasifikace - Strunz (1AA

porpezitLOKALITY

Byl zjištěn zejména v Brazílii v okolí v Gojas [1,2], u Sabary, Arrayas, na dole Gorgo Soco a jinde ve státě Minas Gerais.


porpezitLITERATURA

Prvky, s.41-42. (1) Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.618.
(2) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.svazek, Academia Praha, s.222.