X 

powellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


powellit
powellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Powellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Powellit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/G.01-10
chemické složeníIMA:
CaMoO4
Fleischer:
CaMoO4

powellit

chemické složení *CaMoO4
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do4.230 - 4.230
barvažlutavě zelená, šedá, hnědá, namodralá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskmastně skelný
štěpnost-
popsalMelville
v roce1891
powellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


powellitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].
Slezsko:
Černá Voda (u Žulové, okres Jeseník) [2].


powellitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.423.
(2) Čermák Fr.(1982): Powellit z Černé Vody (žulovský masiv). Čas. Mineral. Geol. No.2, p.197-200.
(3) 29-351, 7-212.
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.