X 

prassoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


prassoit
prassoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Prassoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Prassoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/B.16-00
chemické složenívzorec nenalezen

prassoit

chemické složení *Rh17S15(?)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
prassoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


prassoitLOKALITY


prassoitLITERATURA