X 

priceit

www.mineral.cz - databáze minerálů


priceit
priceit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Priceite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Priceit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/H.16-10
chemické složeníIMA:
Ca2B5O7(OH)5·H2O
Fleischer:
Ca4B10O19·7H2O

priceit

chemické složení *Ca4B10O19.7H2O(?) = pandermit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSilliman
v roce1873
priceit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


priceitLOKALITY


priceitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.424.
(2) 10-463, 9-147.